VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


Karta Zgłoszenia PDF Drukuj Email

KARTA ZGŁOSZENIA


VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE…

Praca malarska,

rysunkowa lub

graficzna nr 1

Praca malarska,

rysunkowa lub

graficzna nr 2                 (ośmioznakowe godło)                 (ośmioznakowe godło)


Autor:


Imię i nazwisko         ...............................................................................................................................

Uczeń klasy                ...............................................................................................................................

Nazwa szkoły             ...............................................................................................................................

Adres szkoły               ...............................................................................................................................

Telefon                        ...............................................................................................................................

E-mail                         ...............................................................................................................................

Strona www                ...............................................................................................................................


Opiekun artystyczny:

Imię i nazwisko         ..............................................................................................................................


Tytuł pracy (mal./rys./graf.)  Nr 1 ................................................................................................................

Tytuł pracy (mal./rys./graf.)  Nr 2 ................................................................................................................Prezentowana praca jest mojego autorstwa


(Miejscowość i data)   ...........................................................................................................................

(Czytelny podpis) ..................................................................................................................................
Przesłanie pracy na VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE… jest  jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu powyższego Konkursu.

Uwaga:

  • Praca musi być opatrzona ośmioznakowym godłem na odwrocie
  • Karta zgłoszenia musi być wypełniona czytelnie
  • Karta zgłoszenia w zaklejonej kopercie musi być skutecznie przymocowana na odwrocie pracyDo pobrania