VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

REGULAMIN

VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE...”

Organizator Konkursu

I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w PłockuWspółpraca

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Mazowieckie w Płocku


I.     Cele Konkursu

 1. Wykonanie prac malarskich, rysunkowych lub graficznych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach.
 2. Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.
 3. Prezentacja prac malarskich, rysunkowych lub graficznych uczniów szkół artystycznych.
 4. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych lub graficznych.
 5. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
 6. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.

II.   Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców z liceów plastycznych oraz ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
 2. Zasięg konkursu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw Europy Środkowej.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkolylogos.edu.pl oraz serwisu www.facebook.com/szkolylogos i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
 4. Każdy uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie, rysunkowe lub graficzne), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).
 5. Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić ośmioznakowe godło składające się z ciągu liter lub cyfr. Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia zgodną z ustalonym przez organizatora wzorem.
 7. Na karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne z godłem opisanej pracy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych oraz prezentacji nagrodzonych prac na wystawach bieżących i retrospektywnych bez uiszczania autorom honorariów.

III. Terminy i adresy

 1. Prace z kartami uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 20 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Adres organizatora: I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 26, 09-402 Płock, Polska.
 3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu, powołane przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
 4. Jury Konkursu składa się z pięciu członków – przedstawicieli świata nauki, sztuki i edukacji.
 5. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a następnie w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 24 listopada 2017 roku.
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą elektroniczną.

IV.  Nagrody

 1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
 • Grand Prix VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”.
 • Nagroda I, II i III w trzech kategoriach: malarstwa, rysunku i grafiki oraz prace wyróżnione.
 • Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 • Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy i wydawnictwa z reprodukcjami prac.


Do pobrania