IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Bardzo ładna prezentacja znanych i nieznanych zdjęć absolwentów…


Uroczystości zakończenia nauki absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku towarzyszyły wyświetlane na dużym ekranie zdjęcia z kolekcji szkolnych i prywatnych, dokumentujące różne zdarzenia z udziałem naszych abiturientów, znane i nieznane wcześniej ogółowi. Wyboru dokonała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkół LOGOS w Płocku Karolina Boruszewska. Zapraszamy!


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Uroczystość zakończenia nauki absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej


Uroczystość zakończenia nauki absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej W sali wystawowej Szkół LOGOS (z uprawnieniami szkoły publicznej) odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego (rok założenia 1993) i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (rok założenia 1990) w Płocku. Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej, także z biało-czerwonym paskiem, nagrody, wręczone zostały tytuły zawodowe plastyka.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY VI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój Krajobraz”


Skład komisji konkursowej:

1. mgr Anna Macionek Stańko – przewodnicząca

2. mgr Magdalena Sikorska- Tokarska – członek

3. mgr Marek Mroczkowski – członek

Szkoły Podstawowe

I nagroda – Mateusz Krajewski – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

II nagroda – Olga Kosińska – Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie

III nagroda – Gabriela Rosiak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Krzysztof Dobaczewski

Plastycy w imieniu Maturzystów Diecezji Płockiej w pielgrzymce na Jasną Górę

Plastycy w imieniu Maturzystów Diecezji Płockiej w pielgrzymce na Jasną Górę Abiturienci I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku mieli honor reprezentować młodzież Diecezji Płockiej w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Podczas Mszy Świętej w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie tę zaszczytną rolę pełnili Adrianna Jankowska, Sebastian Jędrzejewski, Dawid Ławicki i Patrycja Rybicka, a serwis fotograficzny realizował Tomasz Ściechowicz.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

DYPLOM 2016


Dyplom 2016 Znakomite wyniki XIX Egzaminu Dyplomowego w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Średnia ocen w części teoretycznej – 4,11, średnia ocen w części praktycznej – 4,33. To sukces świetnego, oddanego młodzieży grona profesorskiego, a przede wszystkim tych oto młodych artystów: Magdaleny Czerniak, Kamila Garlickiego, Adrianny Jankowskiej, Sebastiana Jędrzejewskiego, Elizy Kwiatkowskiej, Dawida Ławickiego, Patrycji Rybickiej, Tomasza Ściechowicza, Inez Zapory. Vivat academia, vivant proffesores!

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Mateusz Zyznowski – klasa trzecia I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Ogólnopolskie laury w Krośnie i Sanoku

Ogólnopolskie laury w Krośnie i Sanoku W Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W Stronę Fantazji i Wyobraźni'” organizowanego przez Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Na finisaż wystawy przybyli znakomici goście reprezentujący władze miejskie, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, młodzież krośnieńska oraz nagrodzeni, w tym Mateusz Zyznowski, uczeń I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku wraz z prof. Markiem Mroczkowskim.

Więcej…